Jsou Blockchain a Bitcoin opravdu nezměnitelné?

Podíváme se na koncept blockchain, jak se týká Bitcoin a zda jsou nezměnitelné nebo nikoliv.